Menu

Dotazníky pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá na roky 2015 – 2022

Záleží vám na rozvoji nášho mesta? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jeho napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našom meste, či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitné školy, materské školy či dostupné zariadenia sociálnej starostlivosti? Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji mesta a vyplňte nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  nášho mesta na roky 2015 – 2022 a Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu. Cieľom tohto krátkeho dotazníka je zmapovať potreby  a  predstavy  občanov,  neziskových  organizácii  i  podnikateľov  v  meste a  následne  ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2022 do reality.

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji mesta a Kopaničiarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka. Stiahnite si dotazník, vyplňte ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu mesta, prípadne združenia Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.5.2015