Menu

Dočasná úprava úradných hodín na odd. výstavby

 Mestský úrad Stará Turá oznamuje, že z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy Domu štátnej správy je od pondelka 17.6.2019 dočasne znemožnený prístup verejnosti do tejto budovy. Vzhľadom k tomu bude dočasne upravená prevádzka Oddelenia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ. Ohľadom vybavovania úradných záležitostí klientov je nutný telefonický dohovor (odd. výstavby - t. č. 0915984310) a stretnutia sa budú realizovať v budove Mestského úradu Stará Turá. O znovu sprístupnení budovy Vás budeme informovať.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.6.2019 | Aktualizácia: 12.11.2019