Dni jesenného zberu

202109241321160.202109211951480-jesenny-zber-kopia

Technické služby v rámci jesenného zberu  organizujú:

  • zber biologického odpadu

  • zber veľkorozmerného a nebezpečného odpadu  

              

 1. JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

Od 1. októbra  do 15. októbra 2021 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený a prístupný. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Biologický odpad zmiešaný s iným druhom odpadu sa nebude odvážať.  Po uplynutí termínu sa zakazuje sústreďovať konáre na chodníkoch pred domom.

 

2. ZBER NEBEZPEČNÉHO A VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

16. októbra 2021

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci občania  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mrazničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

Podmienky tohto zberu:

  • Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád. Od podnikateľských a iných organizácií sa  nebezpečný odpad odoberať nebude. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.
  • Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať.
  • Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady. Počas zberu bude otvorený aj Zberný dvor v čase od 8:00 do 12:00 hod, kde tiež môžete bezplatne takýto odpad odovzdať.
  • Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné kanvice, žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...
  • Ak tento zber nestihnete, využite Zberný dvor v akomkoľvek termíne v rámci prevádzkových hodín.

 

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín a veľkoobjemového odpadu: 16.október 2021

Stará Turá                  9:00 – 13:00   parkovisko za Domom kultúry Javorina

Stará Turá                  8:00 – 12:00   Zberný dvor (areál bývalej Tehelne)

Trávniky                     9:00 – 11:30   pri bývalom obchode

Súš                            9:00 – 11:30   pri autobusovom otoči

Topolecká                  9:00 – 11:30   pri bývalom KD

Koštialova dolina       9:00 – 11:30   pri dome p.Černáka

Papraď                      9:00 – 11:30   pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina          9:00 – 11:30   pri zastávke

Drgoňova dolina        9:00 – 11:30   oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch         9:00 – 11:30   pri autobusovom otoči

 

Súčasne so zberom nebezpečných odpadov sa bude tento rok zberať aj veľkoobjemový odpad, ktorý sme v minulosti zberali samostatne.

POZOR – VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY NEBUDÚ PRISTAVENÉ

Nakoľko v minulosti občania nerešpektovali pokyny hovoriace o druhoch odpadov vhodných na zber vo veľkorozmerných kontajneroch, nebudú sa tieto tento rok rozmiestňovať.

Pracovníci Technických služieb budú priamo na hore uvedených miestach a v hore uvedených časoch odpady odoberať a odvážať do zberného dvora.

 

Čo je veľkoobjemový odpad:

Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Po uplynutí hore uvedených  termínov zberu sa PRÍSNE ZAKAZUJE ďalšie ukladanie odpadu na uvedené  miesta.

Tiež pripomíname, že zberný dvor v areáli bývalej tehelne je Vám za účelom odovzdania takmer všetkých druhov odpadov k dispozícii počas celého roka  v čase :

PO – PIA:           07:00 – 13:30

STREDA:           07:00 – 17:00

SOBOTA:           08:00 – 12:00

 
Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

 

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu v jarnom období  a termín včas oznámime.

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 12.10.2021 | Aktualizácia: 10.11.2021
Nastavenia cookies