Menu

Detské ihrisko v miestnej časti Papraď

Priestor, v ktorom sme začali  budovať oddychovú zónu a detské ihrisko v miestnej časti Papraď, v minulosti slúžil ako školská záhrada prvej kopaničiarskej evanjelickej školy na Slovensku (r. 1852) a neskôr, po vybudovaní novej školy, sa priestor stal súčasťou kultúrneho domu a záhrada slúžila ako ovocný sad. Na Papradi dlhodobo absentoval priestor na trávenie voľného času detí a po odkúpení pozemku od evanjelickej cirkvi do majetku  mesta vznikla možnosť realizácie detského ihriska. Vytvorením oddychovej zóny sa premostí najmladšia a najstaršia generácia. Starkí pookrejú na duši a deti sa budú učiť tolerancii a pomoci, vytvorí sa priestor na spoločné debaty.

Práce na budovaní oddychovej zóny začali na jar, kedy bolo nevyhnutné odstrániť časť starých stromov. Niekoľko ovocných stromov zostalo zachovaných, aby priestor mal dedinský ráz a zároveň stromy tvorili prirodzený tieň.  Na pozemku sa nachádza viac ako 100-ročná studňa, ktorú dobrovoľníci za pomoci členov Dobrovoľného hasičského zboru na Papradi opäť sprevádzkovali. Aby okrem obnovy zdroja pitnej vody bola studňa i zaujímavým prvkom bude zastrešená.

V priestore boli vykonané terénne úpravy. Nevyhnutnosťou bola rekonštrukcia  priekopy, ktorú vykonali Technické služby Stará Turá, ďalšiu časť realizuje firmy VEA – Vladimír Černák. Po jej dokončení bude priestor oplotený. Dodávku a montáž prvkov ihriska zabezpečila firma Flora servis group Myjava. Tri certifikované prvky – strunová hojdačka, lanová pyramída a hojdačka – hniezdo a 2 lavičky v celkovej hodnote 7.337,76 € už slúžia svojmu účelu.

Našim cieľom je vytvoriť vkusný, upravený priestor, kde by sa ľudia cítili príjemne. Preto okrem samotnej práce dodávateľov,  realizácia vyžaduje veľa hodín ľudskej práce.  Úctyhodné je, že sa našlo pár ochotných dobrovoľníkov a pomohli pri úprave terénu, odstraňovaní poškodeného plota, rekonštrukcii studne, betónovaní a ďalších prácach, ktoré si projekt vyžaduje. V projekte je ešte potrebné osadiť oplotenie, následne sa vykonajú terénne úpravy. Predpokladáme, že v decembri tohto roka by mohla byť realizácia projektu úspešne ukončená. 

Celkové náklady na projekt sú 15 000 €, z toho 5 000 € je finančný príspevok, ktorý sa nám podarilo získať z Nadácie SPP. Zvyšných 10 000 € bude hradených z vlastných zdrojov mesta.  


Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.11.2018 | Aktualizácia: 7.11.2018