Menu

Detské ihrisko v lokalite nad Chiranou

Realizácia - osadenie prvkov detského ihriska (domček, kolotoč, pružinová hojdačka a reťazový chodník) sa zrealizovala v novembri 2015 s realizátorom- firmou KOST plus s.r.o. Trenčín a následne bola stavba odovzdaná do majetku mesta 12/2015 v celkovej nadobúdacej hodnote 5998,20 €.

Mesto Stará Turá, Publikované: 9.12.2015