Menu

Detské ihrisko Trávniky

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby KOSTE s.r.o., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín. Pred samotnou realizáciou detského ihriska bolo potrebné upraviť plochu, na ktorej mali byť osadené hracie prvky.

Samotná realizácia tejto investičnej akcie sa uskutočnila v októbri 2016.

Celkový náklad na realizáciu činí 6 904,44 €.

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.11.2016