Menu

Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá – 18. apríla 2018!

Pre budúcich prváčikov, ich rodičov i talentovaných starších žiakov,  sme na stredu 18. apríla 2018

v čase od 09.30 - 11.30 hod. a od 14.00 – 16.30 hod. pripravili  Deň otvorených dverí v našej Základnej umeleckej škole.

V rámci neho si budete môcť prezrieť priestory školy, učebne, stretnúť sa s pedagógmi. Máte možnosť vidieť priamy vyučovací proces v odbore, ktorý si sami vyberiete  a vypočuť si spevácke a  hudobné výkony žiakov. Vidieť tvorbu  detí výtvarného odboru, tanečné výkony žiakov  moderného i ľudového tanca a zameranie literárno-dramatického odboru. 

Od 16.30 hod. Vás srdečne pozývame na verejný koncert našich talentovaných žiakov.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 12.4.2018 | Aktualizácia: 12.4.2018