Menu

Daňové priznania k dani z príjmov môžete odovzdať aj v St. Turej

 ------------------------- Daňový úrad Trenčín -------------------------

Oznam o preberaní daňových priznaní mimo sídiel organizačných zložiek DÚ Trenčín    

 

Daňový úrad Trenčín oznamuje, že dňa 31.3.2016 od 8:00 hod. do 16:00 hod. zabezpečuje preberanie daňových priznaní k dani z príjmov aj mimo sídla pobočky Daňového úradu Trenčín v Novom Meste nad Váhom v meste :

 

-      Stará Turá, Družstevná 492/2 (budova bývalého sídla kontaktného miesta DÚ - Dom štátnej správy) 

DÚ Stará Turá, Publikované: 14.3.2016