Menu

Molec Daniel

(12.10.1846 Stará Turá - 18.7.1930 Bratislava)

verejný činiteľ, publicista, právnik

manželka - Kornélia M., rod. Thináglová

matka - Mária rod. Valová

Študoval na gymnáziu, na Právnickej akadémii v Bratislave a na Právnickej fak.v Budapešti. Advokát a 20 rokov hlavný mestský notár, prednosta dôchodkového oddelenia mestského magistrátu v Bratislave. Hodnostár slobodomurárskej lóže, organizátor verejného a spoločenského života v meste, prispieval k jeho pomaďarčovaniu. Písal ideové a politické články, úvodníky, divadelnú kritiku, 1883-84 redigoval Pressburger Zeitung. Prívrženec vládnej Liberálnej strany v burž.ČSR, člen mestského zastupiteľstva, poslanec uhorského snemu.

Slovenský biografický slovník, Martin

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007