Samospráva

Stavebné povolenie "Čistiareň odpadových vôd Stará Turá – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE"

Stavebné povolenie „Čistiareň odpadových vôd Stará Turá – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE“, umiestnená na pozemkoch reg. „C – KN“ par. č. 1030/1, 1030/17, 1030/19 v katastrálnom území  Stará Turá.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.11.2023 | Aktualizácia: 22.11.2023
Nastavenia cookies