Menu

Vagač Cézar Ján

(6.5.1817 Stará Turá - 29.4.1878 Komárno)

pedagóg, básnik, benediktín

R.1836 vstúpil do benediktínskej rehole. Teológiu študoval v Pannonhalme, 1844 vysvätený za kňaza. R.1844-49 stredoškolský profesor na gymnáziu v Pápe, 1849-50 v Pannonhalme, 1850-60 v Soprone, 1860-66 opäť v Pannonhalme, 1866-77 správca rehoľného domu a riaditeľ gymnázia, 1877-78 jeho správca v Komárne. Zostavovateľ a spoluzostavovateľ lat.čítaniek (1854,1861), autor latinských a maďarských príležitostných básní, písal najmä ódy na cirkevných hodnostárov a básne ľudového charakteru. Publikoval články z oblasti latinskej literatúry a gramatiky, príspevky o mravnej výchove v duchu katolíckej vierouky uverejňoval v periodikách Tanodai Lapok, Idök Tanuja, Magyar Állam a Mátyás Diák.

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007