Bývajte v Starej Turej

Mesto Stará Turá realizuje odpredaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v časti Nové Hnilíky. Lokalita Nové Hnilíky sa nachádza v tichej časti mesta, z ktorej sú výhľady na blízke i vzdialené okolie s jeho typickými dominantami – Veľkou Javorinou a Čachtickým hradom. Orientácia mierne svahovitého terénu dominantne na južnú stranu vytvára skvelé podmienky na znižovanie energetickej náročnosti, na presvetlenie rodinných domov. Veľkosť pozemkov je veľkorysá a umožňuje maximálne súkromie každého rezidenta. Cena pozemkov zahŕňa aj inžinierske siete (elektrina, plyn, voda, splašková a dažďová kanalizácia, optická sieť), vrátane napojenia na verejné komunikácie.

Predaj pozemkov prebieha v zmysle zákona o majetku obcí formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa 23.06.2022. Ponuky na odkúpenie pozemkov je možné zasielať od 27.06.2022 do 25.07.2022 do 15.00 hod.. K dispozícii je už len 7 pozemkov, preto neváhajte a využite možnosť bývať v našom peknom mestečku, ktoré ponúka široké možnosti vyžitia v rôznych oblastiach života, či už to je kultúra, šport, služby, turistika, cykloturistika.

Všetky informácie k  obchodnej verejnej súťaži nájdete na úradnej tabuli mesta a na www.staratura.sk.

Kontakt pre informácie aj na : ibv@staratura.sk.

Súvisiace odkazy

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.7.2022 | Aktualizácia: 1.7.2022
Nastavenia cookies