Menu

Bytový dom Hlubockého č. 676/1, 14 b.j

V januári 2015 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR a žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na kúpu bytového domu s 14 b. j. nachádzajúceho sa na Ul. Hlubockého súp. č. 676, ktorého výstavbu realizovala spoločnosť STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Finančné prostriedky z dotácie z MDVRR SR vo výške 249 380,- € a úveru zo ŠFBR vo výške 374 086,85 € boli mestu poskytnuté v 8/2015 a následne bola realizovaná kúpa predmetného bytového domu.

Výstavba bytového domu prebiehala od apríla 2013 do decembra 2013.

Kúpna cena za bytový dom činí 623 466,85 €.

Mesto Stará Turá, Publikované: 28.8.2015 | Aktualizácia: 28.7.2017