Menu

Bytový dom Hlubockého č. 306/27, 15 b.j.

Miesto realizácie stavby: Stará Turá

Názov a stručný opis stavby: Bytový dom 15 b.j. - novostavba Stará Turá

Bytový dom bol postavený spoločnosťou STINEX, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom. Nachádza sa na Ul. Hlubockého č. 306/27 a pozostáva z 12 dvojizbových bytov a 3 trojizbových bytov. Jedná sa o nájomné byty, ktoré Mesto Stará Turá nadobudlo kúpnou zmluvou v 8/2017.

Termín začatia stavby: 11/2015

Termín ukončenia stavby: 10/2016

Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava

Internetová stránka poskytovateľa: www.mindop.sk


Výška poskytnutej dotácie: 268 160,00 €

Výška poskytnutého úveru: 402 250,00 €

Výška vlastných zdrojov : 7,65 €

Celkom: 670 417,65 €

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.6.2017 | Aktualizácia: 28.7.2017