Samospráva

Budova Domu štátnej správy opäť sprístupnená klientom ÚPSVaR od 2.3.2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že budova štátnej správy so sídlom na  Družstevnej 2 v Starej Turej bude opäť sprístupnená klientom od pondelka 2. marca 2020.

Klienti úradu budú vybavovaní na 2. poschodí – klienti oddelenia služieb pre občana na č. d. 302klienti oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činnosti na č. d. 301.

ÚPSVaR , Publikované: 25.2.2020 | Aktualizácia: 8.7.2020