Menu

Chorvátová Božena, rod. Royová

(1.10.1871 Stará Turá - 22.12.1960 Bratislava, poch. na Starej Turej)

prekladateľka

Otec - August Július Roy; matka Františka rod.Holubyová (1833-1916) - sestra Karola a Jozefa Ľudovíta Holubyovcov; sestry - Kristína Royová, Mária Royová, a Ľudmila (1864-1930) - manželka Ľudovíta Čulíka; manžel - Ján Chorvát; syn - Ondrej Chorvát

Základné školy navštevovala v Starej Turej, 1892-1900 na ev.diakonii v Bratislave, Soprone a v Prešove. R.1900-06 žila v Novom Meste nad Váhom, 1906-09 v Kochanovciach, od 1909 na Starej Turej, v Zemianskom Podhradí a v Bratislave. Od 1903 prekladala do nemčiny spisy svojej sestry Kristíny (Splnená túžba, Stratení, Bludári, Sluha a i.) a z češtiny preložila spis A.Adolfa Nalezené poklady. Prispievala do časopisov Svetlo (1901-03), Večernica (1938-44), Cestou svetla (1947-50). V rkp. zanechala 2 zv.spomienok na obdobie 1870-1950 a bohatú korešpondenciu.

Dielo: Rozpomienky a pamäti. Bratislava 1971

Pamiatka: korešpondencia v LAMS.

Slovenský biografický slovník, Martin

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007