Menu

Žlebek Andrej

(1.4.1774 Sučany - 10.1.1833 Stará Turá)

veršovník, evanjelický kňaz

Študoval v Sučanoch, Prešove a v Šoprone, 1796 ordinovaný za kňaza. Sprvu pôsobil ako ev.farár v Křížovej, 1803-33 na Starej Turej, od 1826 seniorálny notár. Autor kázní i gratulačných a panegyrických básní, v ktorých uplatnil formu prízvučnej prozódie a v obsahu svetské prvky so silným humoristickým akcentom; niektoré vyšli aj tlačou.

Dielo: Kázaní po nešťastné příhode ohně na Staré Turé ... Trnava 1812

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007