Menu

Pulmann Andrej (Pullmann)

(30.8.1842 Sobotište - 28.4.1930 Sobotište)

publicista, národný pracovník

Teológiu študoval v Ostrihome, 1867 vysvätený za kňaza. R.k. kaplán v Starej Turej, 1873-74 v Hrachovišti, potom administrátor vo Vaďovciach, od 1887 farár a 1896 dekan v Radošinej, v apríli až júni 1897 administrátor v Krakovanoch, potom opäť farár v Radošinej, tu doložený ešte 1913 v hodnosti dekana. Venoval sa národnobuditeľskej činnosti v spolkoch (Pomocná pokladnica v Starej Turej, SSV) a publicistike. R. 1871-73 spolupracoval s učiteľom F.O.Matzenauerom pri vydávaní časopisu Konfesionálna škola, v ktorom publikoval preklady didaktických a pedagogických článkov zahraničných autorov, ale aj vlastné práce. Kázne uverejňoval v katolíckych novinách (1872). V národnopolitických otázkach prívrženec F.V.Sasinka. Člen výboru SSV.

Literatúra: Mátej, J.: Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky. Ba 1972, s.56; Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Ba 1976, s.303; biografické články: Kat.noviny, 4, 1873, s.171-172; 65, 1950, č.34, s.4; 67, 1952, č.8-9, s.2

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007