Menu

Klimáček Alexander

(17.3.1885 Stará Turá - 17.12.1918 Liptovský Mikuláš)

redaktor, kníhkupec

syn - Fedor Klimáček (1913-1975), maliar, grafik, ilustrátor

R.1890-96 navštevoval ľud.školu, 1896-1904 študoval na gymnáziu v Ružomberku. Administrátor Národného hlásnika v Martine, 1909-10 redaktor prúdov, 1910-14 kníhkupec v Ružomberku, súčasne 1912-14 redaktor a vydavateľ Veselých novín, 1914 žil vo Švajčiarsku, potom v Prahe.
R. 1907-10 autor krátkych próz pesimistického charakteru (Prúdy, Dennica, Rob.noviny). R.1912 účastník ankety o organizovaní slovenského kníhkupectva, odporúčal založiť ľud.kníhkupectvo alebo nakladateľstvo družstevného typu, ktoré by kolportovalo slov.knihy.

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007