Menu

Aktuálne koeficienty pre školy a školské zariadenia 2018

 

Aktuálne koeficienty pre školy a školské zariadenia v originálnej pôsobnosti obcí pre rok 2018
Jednotkový koeficient v roku 2018 je 84,17 €.

škola/ŠZ    
koeficient výška FP v €
ZUŠ individuálna forma vzdelávania 14,7   1 237,30
ZUŠ skupinová forma vzdelávania    4,8 404,00
(nerozlišuje sa vek dieťaťa) 27,3 2 297,84
ŠKD (počet skutočných členov  ŠKD, žiaci 1.-5. roč.ZŠ)  6,0  505,00
ŠJ (počet všetkých žiakov ZŠ)  1,8  151,51
CVČ (deti od 5r. do 15 r. bývajúce v obci)   1,1    92,59
Kapitálové FP-správa budov (počet detí MŠ + počet žiakov ZŠ) 1,5 126,26

 


V materských školách, ktoré majú menej ako 25 detí, sa koeficient náročnosti ešte zvyšuje podľa novej tabuľky č. 2 (príloha č. 3 NV SR č. 668/2004 Z. z.) s účinnosťou od 1.1.2018.
 

počet detí v MŠ zvýšenie koeficientov o hodnotu
  do 10 20,6
11 17,6
12 15
13 12,9
14 11
15 9,4
16 8
17 6,8
18 5,7
19 4,7
20 3,9
21 3,1
22 2,3
23 1,7
24 1,1
25 0,5

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.1.2018 | Aktualizácia: 2.1.2018