13.ročník súťaže žiakov v hre na drevené dychové nástroje-Čarovná flauta

 V dňoch 19.- 21. novembra sa v obci Nižná konal 13. ročník celoslovenskej súťaže žiakov Základných umeleckých škôl v hre na drevené dychové nástroje- Čarovná flauta. Dlhoročnou tradíciou táto súťaž získala na prestíži a žiaci, ktorí sa jej zúčastňujú majú jedinečnú príležitosť stretnúť sa a porovnať svoje kvality s tými najlepšími a najtalentovanejšími rovesníkmi na Slovensku. Skutočne môžem potvrdiť, že úroveň tejto príjemnej udalosti rok od roka stúpa, nielen po stránke organizačnej, no predovšetkým po stránke výkonov jednotlivých súťažiacich.

Čitateľom, ktorým táto súťaž niečo hovorí, nemusím pripomínať vlaňajší obrovský úspech nášho žiaka Dominika Sedláka. Skončil vo svojej kategórii prvý a to ho vybudilo do ďalšej trpezlivej práce a driny, ktorú si muzikantské remeslo vyslovene vyžaduje.

Tento rok sa na súťaži zúčastnilo spolu 78 žiakov, z čoho súťažiacich v hre na zobcovej flaute bolo 43 a v hre na drevené dychové nástroje 35. Stále sa jedná o jedinú súťaž svojho druhu v našej krajine.

Do „Čarovnej flauty“ sa prihlásila tentokrát aj ďalšia talentovaná žiačka Alena Durcová, hráčka na priečnu flautu z triedy pani učiteľky Ing. arch. Alexandry Klimekovej. Obe naše želiezka v ohni súťažili v 4. kategórii. Musím konštatovať, že konkurencia bola toho roku naozaj veľmi silná. Naši reprezentanti zaujali dôkladnou pripravenosťou, štýlovým prevedením a suverénnym vystupovaním. Osobne obdivujem ich odvahu a odhodlanie. Porota zložená z pedagógov konzervatórií prísnym okom sledovala pozorne každého jedného súťažiaceho, no tento rok akoby mala privysoké nároky. Svedčia o tom aj výsledky v naše kategórii. Prvé miesto neudelené a náš Dominik Sedlák spolu s ďalšími troma slečnami na treťom mieste.

V každom prípade sme všetci nabrali novú inšpiráciu, získali veľmi pekné 3. miesto. Rozhodne sa už teraz tešíme na ďalší ročník. Našich žiakov doprevádzala Mgr. Andrea Borovská, ktorej patrí poďakovanie za trpezlivosť s nami a našimi zverencami.

Na stránke www.zusnizna.sk môžete vzhliadnuť videá zo súťaže.

P. Ferenčík, ZUŠ Stará Turá

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 15.12.2014
Nastavenia cookies