Občan vybavuje

Funkčná schéma MsÚ Stará Turá a organizačná štruktúra samosprávy mesta Stará Turá

Funkčná schéma Mestského úradu Stará Turá a organizačná štruktúra samosprávy mesta Stará Turá  od 1.1.2023

K stiahnutiu

Publikované: 15.4.2011 | Aktualizácia: 9.1.2023
Nastavenia cookies