Menu

Podujatia

Deň otvorených dverí v CVČ Stará Turá

Typ podujatia:
Voľný čas
Miesto podujatia:
Centrum voľného času CVČ Stará Turá
Dátum konania:
31.08.2017
Čas:
8.30 hod

Centrum voľného času Stará Turá vás pozýva 31. 8. 2017 od 8.30 – 16.30 hod na Deň otvorených dverí. V rámci tohto dňa ponúkame nielen informácie o pripravovaných záujmových aktivitách v CVČ Stará Turá v školskom roku 2017/18, ale i bezplatné: - na mieru šité odborné poradenstvo pre rodičov a ich deti o optimálnom voľnočasovom zameraní dieťaťa, - odborné poradenstvo a individuálnu konzultáciu pre študentov pedagogických fakúlt ohľadne výberu a spracovania tém bakalárskych a diplomových prác v oblasti pedagogiky voľného času. Ponuka záujmových krúžkov v CVČ Stará Turá v školskom roku 2017/18 Pre predškolákov (5-6ročné deti, narodené do 2012 vrátane): • Minizumba (K. Kotrasová) • Lentilky (J. Koníková) • Talentníček (K. Kotrasová) • Športovo-pohybová prípravka (J. Koníková) Pre školákov: • Chovateľský krúžok a ekohry - I. i II. stupeň ZŠ (J. Koníková) • Pesničky s gitarou – II. stupeň ZŠ (V. Tepličková) • Kreatív – krúžok tvorivých činností pre deti I. stupňa ZŠ (K. Kotrasová) • Kreatív – produktový dizajn – krúžok tvorivých činností pre deti II. stupňa ZŠ (K. Kotrasová) • Detský parlament mesta Stará Turá (V. Tepličková) • Kurz komunikačných zručností – II. stupeň ZŠ (V. Tepličková) NOVINKA! • Novinársky krúžok – II. stupeň ZŠ (V. Tepličková) NOVINKA! • Kolkársky krúžok (J. Hochel) • Break dance (L. Srnánek) • Minizumba – I. stupeň ZŠ (K. Kotrasová) • Brušné tance – II. stupeň ZŠ (V. Tepličková) • Tanečná gymnastika – I. i II. stupeň ZŠ (J. Koníková) • Aerobik- pre dievčatá 7. – 9. ročníkov (V. Tepličková) Pre záujemcov nad 15 rokov: • Kurz rozvoja osobnosti (V. Tepličková) NOVINKA! • Pesničky s gitarou (V. Tepličková) • Stepaerobic a posilňovacie cvičenia (J. Koníková) • Aerobikmix a posilňovacie cvičenia (V. Tepličková) • Kalanetika (J. Koníková) • Orient fit (V. Tepličková) • Pilates pre pokročilých – uzavretá skupina (R. Šutarová) Pre mamičky/oteckov na materskej dovolenke so svojimi deťmi do 3 rokov: • Babyclub Úsmev NOVINKA! Úsmev je názov nového záujmového krúžku, ktorý v školskom roku 2017/18 otvárame na základe záujmu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. I napriek tomu, že sa CVČ Stará Turá vo svojej činnosti venuje všetkým deťom a skupiny (krúžky) tvoria bez rozdielu deti zdravé i tie, ktoré majú určitý handicap, rozhodli sme sa vytvoriť priestor pre skupinku detí, ktoré sa nedokážu viac či menej prispôsobiť sa väčšine, potrebujú viac pochopenia, času a individuálneho prístupu. Z našej strany sa jedná o snahu ponúknuť i týmto deťom zážitok a možnosť záujmového vyžitia, kde im okrem zábavy a relaxu ponúkneme i rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré sa budú odvíjať predovšetkým od záujmu detí. Cieľom je najmä podpora a rozvoj socializácie týchto detí. Stretávanie sa s kamarátmi v známom prostredí, spoločné rituály a činnosti dajú deťom možnosť prirodzeným spôsobom rozvíjať sociálne zručnosti, ktoré často práve týmto deťom chýbajú. Priestory určené pre tento krúžok, materiál, zdravotné pomôcky i hygienické podmienky sú na vynikajúcej úrovni a vďaka podpore mesta je členstvo detí v krúžku bezplatné. Členstvo v krúžku neohraničujeme ani vekom detí, pretože zatiaľ nevieme, kto prejaví o danú činnosť záujem. V prípade potreby vytvoríme 2 skupiny. Vzhľadom k tomu, že chceme dať možnosť zapojiť sa všetkým deťom, nevymedzujeme ani typ zdravotného postihnutia. Skúsime to . Na krúžku môžu byť s deťmi prítomní i rodičia. Krúžok bude prebiehať každý utorok od 19. 9. od 16.45 hod v CVČ Stará Turá (zadný vchod) pod vedením Mgr. Mareka Milatu a PhDr. Věry Tepličkovej. Zo strany záujemcov je potrebné sa na krúžok prihlásiť vopred. Bližšie informácie o činnosti tohto krúžku získate priamo v CVČ Stará Turá.