Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 17. mája 2018 21.05.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Stará Turá 21.05.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 09.05.2018 11.05.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Stará Turá 09.05.2018
XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19.4.2018 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 26.04.2018
VZN č. 2/2018 - Nar. o peňažnom príspevku na prepravu 24.04.2018
VZN č. 1/2018 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby 24.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.04.2018 24.04.2018
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2017 23.04.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (II. zmena) 20.04.2018
Materiály pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19. 4. 2018 18.04.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 5.apríla 2018 16.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2018 13.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 28. marca 2018 11.04.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 26.03.2018 28.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.03.2017 15.03.2018
XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie 27.02.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (I. zmena) 21.02.2018