Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (III. zmena) 29.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.06.2016 28.06.2016
Manuál triedeného zberu 27.06.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 31.05.2016 23.06.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 19.04.2016 23.06.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.04.2016 23.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 08.06.2016 13.06.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 09. júna 2016 13.06.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 06.06.2016 08.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 02. júna 2016 06.06.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 18.05.2015 30.05.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.05.2016 17.05.2016
VZN č. 5/2016-Nar. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Stará Turá 13.05.2016
VZN č. 8/2015-Nar. o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov 13.05.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (II. zmena) 11.05.2016
XVI. zasadnutie MsZ Stará Turá 28. 4. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 05.05.2016
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2015 03.05.2016
Požiarny poriadok mesta Stará Turá 02.05.2016
VZN č. 4/2016 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 29.04.2016
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2016 19.04.2016