Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (IV. zmena) 29.08.2018
XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.8.2018-uznesenia,hlasovaniea zápisnica 28.08.2018
Materiály pre XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23. 8. 2018 17.08.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 9.augusta 2018 15.08.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8.8.2018 14.08.2018
Zápisnica z komisie pre výstavbu, územného plánu a dopravy, konanej dňa 6. 8.2018 14.08.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 08.08.2018 14.08.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 25.06.2018 14.08.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 16.07.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 16.07.2018
Príloha č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017 - S - Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena 26.06.2018
XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.6.2018-hlasovanie,uznesenia a zápisnica 26.06.2018
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2018 - 2021 22.06.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (III. zmena) 22.06.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.06.2018 19.06.2018
Materiály pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.6.2018 18.06.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 12.6.2018 15.06.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 04.06.2018 14.06.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 7.júna 2018 12.06.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 06. júna 2018 08.06.2018