Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 20.10.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 13. októbra 2016 18.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 12. októbra 2016 17.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.10.2016 14.10.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 10.10.2016 13.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 05.10.2016 13.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.09.2016 23.09.2016
XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 9. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 20.09.2016
Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá 08.09.2016
XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.8.2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 07.09.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (IV. zmena) 05.09.2016
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2016 05.09.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 22. augusta 2016 23.08.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 11. augusta 2016 17.08.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 10.8.2016 16.08.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 08.08.2016 11.08.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 8. auguta 2016 10.08.2016
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 29.07.2016
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 29.07.2016
XVII.zasadnutie MsZ Stará Turá 23. 6. 2016 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 30.06.2016