Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 12.6.2018 15.06.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 04.06.2018 14.06.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 7.júna 2018 12.06.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 06. júna 2018 08.06.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 17. mája 2018 21.05.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Stará Turá 21.05.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 09.05.2018 11.05.2018
Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Stará Turá 09.05.2018
XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19.4.2018 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 26.04.2018
VZN č. 2/2018 - Nar. o peňažnom príspevku na prepravu 24.04.2018
VZN č. 1/2018 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby 24.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.04.2018 24.04.2018
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2017 23.04.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (II. zmena) 20.04.2018
Materiály pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19. 4. 2018 18.04.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 5.apríla 2018 16.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2018 13.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 28. marca 2018 11.04.2018