Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Materiály pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19. 4. 2018 18.04.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 5.apríla 2018 16.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2018 13.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 28. marca 2018 11.04.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 26.03.2018 28.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.03.2017 15.03.2018
XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie 27.02.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (I. zmena) 21.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.02.2018 09.02.2018
Materiály pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15.2.2018 08.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 6. februára 2018 08.02.2018
Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov (TECHNOTUR, s. r. o.) - Dom služieb SNP 260/41 07.02.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 1. februára 2018 07.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 31.1.2018 05.02.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 29.01.2018 30.01.2018
Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá - smernica č. 10/2017 – IS 30.01.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018