Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Materiály k XXXXI.zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 11. 2018 07.11.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 25.októbra 2018 31.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia podnikateľskej komisie 29 10 2018 30.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia podnikateľskej komisie 29 10 2018 30.10.2018 -
Zápisnica zo zasadnutia podnikateľskej komisie 29 10 2018 30.10.2018 -
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 23.10.2018 27.10.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.10.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 10.10.2018 17.10.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (V. zmena) 09.10.2018
XXXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 4.10. 2018-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 08.10.2018
Materiály k XXXX. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 4. 10. 2018 27.09.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 20.septembra 2018 26.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 19.9.2018 25.09.2018
Smernica č. 3/2018- IS Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá 25.09.2018
XXXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17.9.2018 -uznesenia,hlasovanie 24.09.2018
Etický kódex zamestnanca a volených funkcionárov Mesta Stará Turá 24.09.2018
Materiály k XXXIX. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17.9.2018 20.09.2018
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2018 18.09.2018
XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 10.9.2018-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 13.09.2018