Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
XXXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17.9.2018 -uznesenia,hlasovanie 24.09.2018
Etický kódex zamestnanca a volených funkcionárov Mesta Stará Turá 24.09.2018
Materiály k XXXIX. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17.9.2018 20.09.2018
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2018 18.09.2018
XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 10.9.2018-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 13.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 05.09.2018 11.09.2018
Materiály k XXXVIII. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva 10. 9. 2018 07.09.2018
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2018 29.08.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (IV. zmena) 29.08.2018
XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.8.2018-uznesenia,hlasovaniea zápisnica 28.08.2018
Materiály pre XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23. 8. 2018 17.08.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 9.augusta 2018 15.08.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8.8.2018 14.08.2018
Zápisnica z komisie pre výstavbu, územného plánu a dopravy, konanej dňa 6. 8.2018 14.08.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 08.08.2018 14.08.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 25.06.2018 14.08.2018
Protikorupčná smernica - č. 2/2018 02.08.2018
Protikorupčná smernica - č. 2/2018 02.08.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 16.07.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 16.07.2018