Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 24.1.201-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 31.01.2019
Materiály k II. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 24.1.2019 18.01.2019
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.01.2019
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.01.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie - VEDÚCEHO ODDELENIA VNÚTORNEJ SPRÁVY 19.12.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie - VEDÚCEHO KANCELÁRIE PRIMÁTORA 19.12.2018
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 13.12.2018
Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 10.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Msz pre sociálne veci a bývanie dňa 28.11.2018 04.12.2018
Materiály k ustanovujúcemu zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 6.12.2018 04.12.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (VII. zmena) 03.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ- Zbor pre občianske záležitosti zo dňa 14. novembra 2018 23.11.2018
XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 11. 2018 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 20.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 06. novembra 2018 15.11.2018
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 13.11.2018
VZN č. 4/2018 - Nar. o podmienkach poskytovania fin. príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurate 12.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.11.2018 12.11.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (VI. zmena) 12.11.2018
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2019 - 2021 12.11.2018
Materiály k XXXXI.zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 11. 2018 07.11.2018