Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia vnútornej správy 18.02.2019
Oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci kancelárie primátora mesta 18.02.2019
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 24.1.201-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 31.01.2019
Materiály k II. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 24.1.2019 18.01.2019
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.01.2019
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.01.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie - VEDÚCEHO ODDELENIA VNÚTORNEJ SPRÁVY 19.12.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie - VEDÚCEHO KANCELÁRIE PRIMÁTORA 19.12.2018
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 13.12.2018
Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 10.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Msz pre sociálne veci a bývanie dňa 28.11.2018 04.12.2018
Materiály k ustanovujúcemu zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 6.12.2018 04.12.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (VII. zmena) 03.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ- Zbor pre občianske záležitosti zo dňa 14. novembra 2018 23.11.2018
XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 11. 2018 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 20.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 06. novembra 2018 15.11.2018
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 13.11.2018
VZN č. 4/2018 - Nar. o podmienkach poskytovania fin. príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurate 12.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.11.2018 12.11.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (VI. zmena) 12.11.2018