Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 11.apríla 2019 18.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 9.4.2019 16.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 03.04.2019 11.04.2019
Kolektívna zmluva ZO SLOVES pri MsÚ Stará Turá pre rok 2019 03.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 06.03.2019 13.03.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Stará Turá 12.03.2019
Zápisnica komisie výstavby a životného prostredia 1/2019 12.03.2019
Plán verejného obstarávania mesta Stará Turá na rok 2019 08.03.2019
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.2.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 04.03.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (I. zmena) 28.02.2019
Materiály k III.zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.2.2019 21.02.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 14.februára 2019 21.02.2019
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.02.2019 19.02.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 13.2.2019 19.02.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 12.2.2019 18.02.2019
Oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia vnútornej správy 18.02.2019
Oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci kancelárie primátora mesta 18.02.2019
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 24.1.201-uznesenia,hlasovanie a zápisnica 31.01.2019
Materiály k II. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Stará Turá 24.1.2019 18.01.2019
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 18.01.2019