Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
zápisnica 24.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.2.2015 16.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie Msz pre životné prostredie zo dňa 02. 02. 2015 10.02.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 4. februára 2015 09.02.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 02.02.2015 06.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 28.1. 2015 04.02.2015
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 1. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 20.01.2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2014 14.01.2015
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 12.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 19.12.2014
Program rozvoja bývania mesta Stará Turá 2015 - 2020 18.12.2014
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2015 - 2017 16.12.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (V. zmena) 16.12.2014
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 16.12.2014
Kolektívna zmluva ZO SLOVES MsÚ Stará Turá pre rok 2015 08.12.2014
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 5.11.2014 02.12.2014
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014 04.11.2014
XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23. 10. 2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 03.11.2014
VZN č. 7/2014 - Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá 29.10.2014
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 16.10.2014 27.10.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (IV. zmena) 24.10.2014