Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
VZN č. 5/2015 - Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom na území mesta Stará Turá 19.06.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 4. júna 2015 11.06.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.6.2015 10.06.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 3.júna 2015 04.06.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 21. mája 2015 28.05.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 19.5.2015 20.05.2015
VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 7.5.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 13.05.2015
Dotazníky pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá na roky 2015 – 2022 07.05.2015
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2014 29.04.2015
V.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.4.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 28.04.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (II. zmena) 27.04.2015
VZN č. 1/2015 Štatút mesta Stará Turá 24.04.2015
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 - S 23.04.2015
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.4.2015 21.04.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2015 17.04.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2015 14.04.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 8. apríla 2015 13.04.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 01.04.2015 10.04.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 1.apríla 2015 06.04.2015
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.3. 2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 30.03.2015