Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (VII. zmena) 04.12.2015
Zápis z rokovania komisie ZPOZ 04.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 25. novembra 2015 03.12.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 18.11.2015 25.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 18.11.2015 24.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.11.2015 24.11.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (VI. zmena) 18.11.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 26.10.2015 09.11.2015
XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 2. 11. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 06.11.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 30. októbra 2015 05.11.2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá pre roky 2016 -2022 04.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 26. októbra 2015 28.10.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 26. októbra 2015 27.10.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 21.10.2015 23.10.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 12.10.2015 22.10.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 15. októbra 2015 16.10.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2015 15.10.2015
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 7.10.2015 14.10.2015
XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 10. 2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 09.10.2015
X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.9.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 28.09.2015