Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 08.02.2016 11.02.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2015 19.01.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.1.2016 19.01.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 26. novembra 2015 13.01.2016
Kolektívna zmluva ZO SLOVES pri MsÚ Stará Turá pre rok 2016 11.01.2016
XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.12.2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov, zápisnica 22.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 9.12.2015 16.12.2015
XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 3.12.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 09.12.2015
VZN č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04.12.2015
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2016 - 2018 04.12.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (VII. zmena) 04.12.2015
Zápis z rokovania komisie ZPOZ 04.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 25. novembra 2015 03.12.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 18.11.2015 25.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 18.11.2015 24.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.11.2015 24.11.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (VI. zmena) 18.11.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 26.10.2015 09.11.2015
XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 2. 11. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 06.11.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 30. októbra 2015 05.11.2015