Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
XXX.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.8.2017 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 23.08.2017
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií na Mestskom úrade v Starej Turej a orgánoch územnej samosprávy a vedení evidencie priestupkov č. 6/2017 12.07.2017
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.07.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.07.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 29.06.2017 03.07.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 26. júna 2017 28.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 15. júna 2017 28.06.2017
XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 22.6.2017-uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 28.06.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (III. zmena) 27.06.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 21.06.2017 23.06.2017
VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 23.06.2017
XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 6. 2017 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 22.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 19.6.2017 20.06.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá 19.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 13.6.2017 14.06.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 08.júna 2017 14.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.06.2017 13.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 7.6.2017 12.06.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 05.06.2017 08.06.2017
Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará Turá (ZaD č.1 ÚPN-M) 06.06.2017