Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (II. zmena) 11.05.2016
XVI. zasadnutie MsZ Stará Turá 28. 4. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 05.05.2016
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2015 03.05.2016
Požiarny poriadok mesta Stará Turá 02.05.2016
VZN č. 4/2016 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 29.04.2016
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2016 19.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 12.4.2016 15.04.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 13. apríla 2016 15.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 07. apríla 2016 15.04.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2016 15.04.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 11.04.2016 13.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 05.04.2016 12.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 16.03.2016 22.03.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 10. marca 2016 17.03.2016
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 15.03.2016
VZN č.2/2016 -Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá 03.03.2016
XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25. 2. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 02.03.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (I. zmena) 29.02.2016
VZN č. 1/2016-Nar. O obecných bytoch 26.02.2016
VZN č. 3/2016 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 26.02.2016