Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 09.10.2017 12.10.2017
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.10.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 04.10.2017 06.10.2017
XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.9.2017 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 26.09.2017
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 7/2017 - S 22.09.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (IV. zmena) 22.09.2017
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2017 22.09.2017
Materiály k XXXI. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva 21.9.2017 20.09.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 06.septembra 2017 12.09.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 7.9.2017 11.09.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 5. septembra 2017 11.09.2017
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 06.09.2017 08.09.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 04.09.2017 06.09.2017
XXX.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.8.2017 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 23.08.2017
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií na Mestskom úrade v Starej Turej a orgánoch územnej samosprávy a vedení evidencie priestupkov č. 6/2017 12.07.2017
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.07.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.07.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 29.06.2017 03.07.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 26. júna 2017 28.06.2017