Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Územný plán mesta Stará Turá (čistopis) 06.12.2012
Územný plán mesta Stará Turá - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 12.08.2009
Uznesenie č. 12 - VIII/2015 - Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 – 2013 27.07.2015
V. zasadnutie MsZ - 14.4.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 19.04.2011
V. zasadnutie MsZ - 28.6.2007 29.06.2007
V.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.4.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 28.04.2015
Verejné ponukové konanie - odpredaj ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 25.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STRIEKAČKA ŠKODA CAS 25 15.04.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj garáž na Ul. Gen. M. R. Štefánika 12.05.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj KOVOVÉ REGÁLE OZAP a ČISTIACI STROJ CLARK 15.04.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj Kultúrny dom Topolecká 20.06.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj Kultúrny dom Topolecká 04.09.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti KD Topolecká súp. č. 2117 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytov na Ul. Hlubockého 04.09.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu na Ul. Hlubockého 15.05.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 17.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - budova súp. č. 111 06.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - Kultúrny dom Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej 10.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - pozemky v priemyselnej zóne v Starej Turej 24.08.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti Kultúrny dom Topolecká 12.07.2009