Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2015 15.10.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2015 19.01.2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2011 25.08.2011
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2012 11.05.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2013 12.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2014 19.04.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2012 10.07.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2013 10.07.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2014 10.07.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2011 01.02.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2012 22.10.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2013 16.10.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2014 20.10.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2011 01.02.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2012 11.01.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2013 20.01.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2014 14.01.2015
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 12.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 19.12.2014
Ustanovujúce zasadnutie MsZ - 23.12.2010 - uznesenia 03.01.2011
ustanovujúce zasadnutie MSZ - 28.12.2006 28.12.2006