Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 - 2013 - hodnotenie 31.10.2012
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 – 2013 04.09.2008
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá pre roky 2016 -2022 04.11.2015
Program rozvoja bývania mesta Stará Turá 2015 - 2020 18.12.2014
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2009 – 2011 12.12.2008
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2010 – 2012 11.12.2009
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2011 – 2013 08.12.2010
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2012 – 2014 15.12.2011
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2013 - 2015 14.12.2012
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2015 - 2017 16.12.2014
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2017 - 2019 16.12.2016
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2018 - 2020 15.12.2017
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Stará Turá 04.03.2008
Rozpočet mesta Stará Turá pre roky 2008-2010 17.12.2007
Rozpočet Technických služieb mesta Stará Turá pre roky 2008-2010 17.12.2007
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 15.03.2016
Smernica č. 3/2011 Na sprístupňovanie a zverejňovanie informácií 30.01.2012
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií na Mestskom úrade v Starej Turej a orgánoch územnej samosprávy a vedení evidencie priestupkov č. 6/2017 12.07.2017
Sociálny sprievodca mesta Stará Turá 30.05.2013
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 29.07.2016