Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (VI. zmena) 18.11.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (I. zmena) 29.02.2016
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014 04.11.2014
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2016 19.04.2016
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016 ZO SLOVES 24.11.2016
Dotazníky pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá na roky 2015 – 2022 07.05.2015
Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby 11.08.2011
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 1. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 20.01.2015
II. zasadnutie MsZ - 12.1.2011 - uznesenia 14.01.2011
II. zasadnutie MSZ - 22.2.2007 a 6.3.2007 06.03.2007
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 03.03.2015
III. zasadnutie MsZ - 24.2.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 09.03.2011
III. zasadnutie MSZ - 30.3.2007 (mimoriadne) 30.03.2007
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.3. 2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 30.03.2015
IV. zasadnutie MsZ - 15.3.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 17.03.2011
IV. zasadnutie MSZ - 26.4.2007 26.04.2007
IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17. 9. 2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 24.09.2015
IX. zasadnutie MsZ - 13.12.2007 17.12.2007
IX. zasadnutie MsZ - 28.7.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 02.08.2011
Kolektívna zmluva 21.01.2013