Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 16.02.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, budova súp. č. 155 na Ul. Hurbanovej v Starej Turej 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 443/1 , na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 45/8, na výstavbu bytov v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemkov na Ul. Mýtnej v Starej Turej 15.07.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 08.01.2009
Verejné ponukové konanie - pozemok parc. č. 443/1 - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 26.10.2009
VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 7.5.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 13.05.2015
VI. zasadnutie MsZ - 17.5.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 23.05.2011
VI. zasadnutie MsZ - 23.8.2007 24.08.2007
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 18. 6. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 24.06.2015
VII. zasadnutie MsZ - 23.6.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 01.07.2011
VII. zasadnutie MsZ - 25.10.2007 31.10.2007
VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.7.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 28.07.2015
VIII. zasadnutie MsZ - 29.11.2007 03.12.2007
VIII. zasadnutie MsZ - 4.7.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 08.07.2011
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky (ľa) materskej školy 28.10.2009
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Starej Turej 17.05.2013
Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov - bývalá Požiarna zbrojnica Mýtna ul. 554/18 09.12.2009
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 10.10.2008