Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (VI. zmena) 16.12.2016
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2016 05.09.2016
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2014 - 2016 16.12.2013
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2016 - 2018 04.12.2015
VZN č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04.12.2015
VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 23.06.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 31.05.2016 23.06.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 11. februára 2016 16.02.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 12. júna 2014 17.06.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 13 júla 2015 15.07.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 15. októbra 2015 16.10.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 2. septembra 2013 10.09.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 2. septembra 2015 08.09.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 21. októbra 2013 25.10.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 7. októbra 2013 10.10.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 9. septembra 2014 22.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.06.2016 28.06.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (I. zmena) 09.07.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (III. zmena) 22.09.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (II. zmena) 27.04.2015