Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 22.novembra.2011 28.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 22.novembra 2011 01.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 23.novembra 2011 01.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 30. novembra 2011 06.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 1.decembra 2011 07.12.2011
Prezencia MsZ r. 2011 09.12.2011
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2011 (II. zmena) 14.12.2011
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2012 – 2014 15.12.2011
XII. zasadnutie MsZ - 8.12.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 18.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 6.decembra 2011 22.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 13.decembra 2011 22.12.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 17. januára 2012 19.01.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 16. januára 2012 23.01.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 23.januára 2012 25.01.2012
Smernica č. 3/2011 Na sprístupňovanie a zverejňovanie informácií 30.01.2012
XIII. zasadnutie MsZ - 26.1.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov 31.01.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2011 01.02.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2011 01.02.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 30.januára 2012 06.02.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Stará Turá zo dňa 14. februára 2012 20.02.2012