Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 10. augusta 2011 15.08.2011
Návrh územného plánu Mesta Stará Turá 17.08.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 16. augusta 2011 18.08.2011
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2011 25.08.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 5. septembra 2011 08.09.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 5. septembra 2011 09.09.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 9.septembra 2011 13.09.2011
X. zasadnutie MsZ - 13.9.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 20.09.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 6. septembra 2011 20.09.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 13. októbra 2011 18.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 12.októbra 2011 18.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 17.októbra.2011 24.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 13. októbra 2011 27.10.2011
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 25.októbra 2011 27.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 24.októbra 2011 27.10.2011
XI. zasadnutie MsZ - 27.10.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 04.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 5. septembra 2011 09.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 4.októbra 2011 09.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 18.októbra 2011 09.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 14. novembra 2011 21.11.2011