Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2011 (I. zmena) 29.05.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 12.mája 2011 20.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 16.júna 2011 25.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 9. júna 2011 25.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 7.6.2011 25.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 15. júna 2011 25.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 9. mája 2011 25.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 13. júna 2011 25.06.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre pre sociálne veci a bývanie zo dňa 14. júna 2011 01.07.2011
VII. zasadnutie MsZ - 23.6.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 01.07.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 20. júna 2011 04.07.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 27. júna 2011 05.07.2011
VIII. zasadnutie MsZ - 4.7.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 08.07.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 13.7.2011 15.07.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 13. júla 2011 22.07.2011
Zápisnica zo zasadnutie komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 18. júla 2011 02.08.2011
IX. zasadnutie MsZ - 28.7.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 02.08.2011
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici Stará Turá platný od 1.8.2011 03.08.2011
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 26.júla 2011 09.08.2011
Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby 11.08.2011