Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2008 - DK Javorina Stará Turá 08.04.2009
XXII. zasadnutie MsZ - 23.4.2009 - uznesenia 27.04.2009
Oznámenie o začatí stavebného konania - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej ... 30.04.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu na Ul. Hlubockého 15.05.2009
Stavebné povolenie - revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej ... 19.05.2009
XXIII. zasadnutie MsZ - 27.5.2009 - uznesenia (mimoriadne) 29.05.2009
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 22.júna 2009, Návrh cenovej mapy mesta Stará Turá 23.06.2009
XXIV. zasadnutie MsZ - 25.6.2009 - uznesenia 02.07.2009
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 02.07.2009
Zmeny a doplnok č.1/2009 územného plánu Mesta Stará Turá 06.07.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti Kultúrny dom Topolecká 12.07.2009
XXV. mimoriadne zasadnutie MsZ - 8.7.2009 - uznesenia 12.07.2009
Územný plán mesta Stará Turá - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 12.08.2009
XXVI. zasadnutie MsZ - 27.8.2009 - uznesenia 02.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - Kultúrny dom Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej 10.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 17.09.2009
Verejné ponukové konanie - pozemok parc. č. 443/1 - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 26.10.2009
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky (ľa) materskej školy 28.10.2009
XXVII. zasadnutie MsZ - 22.10.2009 - uznesenia 30.10.2009
XXVIII. zasadnutie MsZ - 18.11.2009 - uznesenia (mimoriadne) 20.11.2009