Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytov na Ul. Hlubockého 04.09.2008
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 – 2013 04.09.2008
XVI. zasadnutie MsZ - 28.8.2008 - uznesenia 05.09.2008
XVII. zasadnutie MsZ - 18.9.2008 - uznesenia 30.09.2008
Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb 10.10.2008
XVIII. zasadnutie MsZ - 30.10.2008 - uznesenia 05.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 45/8, na výstavbu bytov v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 443/1 , na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 25.11.2008
XIX. zasadnutie MsZ - 25.11.2008 - uznesenia (mimoriadne) 29.11.2008
Prezencia MsZ r. 2008 12.12.2008
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2009 – 2011 12.12.2008
XX. zasadnutie MsZ - 11.12.2008 - uznesenia 17.12.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 08.01.2009
XXI. zasadnutie MsZ - 26.2.2009 - uznesenia 03.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti KD Topolecká súp. č. 2117 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, budova súp. č. 155 na Ul. Hurbanovej v Starej Turej 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - budova súp. č. 111 06.03.2009
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2008 08.04.2009
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2008 Technické služby Stará Turá 08.04.2009