Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 15.februára 2012 21.02.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 16.februára 2012 22.02.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 14. februára 2012 24.02.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 13. februára 2012 24.02.2012
XIV. zasadnutie MsZ - 23.2.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov 01.03.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 22. februára 2012 01.03.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 14. marca 2012 21.03.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 20. marca 2012 03.04.2012
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2011 10.04.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 3. apríla 2012 10.04.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 2.apríla 2012 10.04.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 3. apríla 2012 12.04.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10. apríla 2011 16.04.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 11.apríla 2012 18.04.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 12. a 13. apríla 2012 18.04.2012
XV. zasadnutie MsZ - 19.4.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov 27.04.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2012 11.05.2012
XVI. zasadnutie MsZ - 14.5.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov 16.05.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 14. mája 2012 21.05.2012
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 21. mája 2012 24.05.2012