Voľný čas

Deň Zeme v CVČ
20.4.2011

Deň Zeme v CVČ

V stredu 20. 4. sme v CVČ privítali vyše 70 predškolákov, ktorí s nami oslávili Deň Zeme.


Tradičné majstrovstvá detí ZŠ v CVČ
24.2.2011

Tradičné majstrovstvá detí ZŠ v CVČ

Všetky doobedia počas polročných prázdnin CVČ stará Turá deťom vyplnilo tradičnými majstrovstvami detí ZŠ.


Valentínska diskotéka pre deti
24.2.2011

Valentínska diskotéka pre deti

Jarné prázdniny vyplnilo CVČ deťom už od pondelka 14. 2. Na Valentínsku diskotéku, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Klubom 3 v ich priestoroch prišlo vyše 60 detí.


Spolupráca CVČ a školských klubov
24.2.2011

Spolupráca CVČ a školských klubov

CVČ Stará Turá v tomto školskom roku rozbehlo veľmi dobrú spoluprácu v oblasti športových aktivít so školskými klubmi.


Vianočný kapor
3.1.2011

Vianočný kapor

Dňa 23.12.2010 poriadalo CVČ pod vedením Miška Demka na plavárni v Starej Turej preteky pre žiakov v rôznych plaveckých disciplínach.


Centrum voľného času a deti Školského klubu detí
13.12.2010

Centrum voľného času a deti Školského klubu detí

Centrum voľného času (CVČ) v spolupráci so Školským klubom detí (ŠKD) pri ZŠ Hurbanova ul. sa od 11 októbra každý pondelok pravidelne stretával a spoločne si zašportovali pod vedením Miška Demka.


Pláva celá rodina
18.11.2010

Pláva celá rodina

V stredu dňa 17.11.2010 sa uskutočnila na plavárni v Starej Turej, v rámci svojho zdravia akcia , ktorú zorganizovala p. Milatová Ľubica z ŠKD pri ZŠ Stará Turá s Mgr. Michalom Denkom z CVČ.


Návšteva  plavárne
21.10.2010

Návšteva plavárne

Deti zo ŠKD pri ZŠ v Starej Turej, v spolupráci s Nadáciou Život sa pravidelne stretávajú na plavárni v Starej Turej pod dozorom p. vychovávateľky Ľ. Milatovej a Mgr. M. Ambrušovej pri zdokonaľovaní v plávaní.


Kontrolný kolobežkový deň
5.10.2010

Kontrolný kolobežkový deň

V sobotu 2. 10. zorganizovalo CVČ Stará Turá v rámci dopravnej výchovy pre malých i veľkých kolobežkárov Kontrolný kolobežkový deň.


Vzácna návšteva v múzeu
27.8.2010

Vzácna návšteva v múzeu

V prestávke medzi letnými historickými jazdami na trati ŽSR č.121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce až do Veselí nad Moravou, zavítala dňa 28.júla do Železničného múzea, ktoré sa spolupodieľa na organizovaní týchto mimoriadnych jázd, vzácna návšteva.