Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51180052 19.2.2018 Poštové služby za január Slovenská pošta,a.s., 36631124  735,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180002 19.2.2018 Dobropis- vyúčtovanie DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  634,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018020 16.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018/SPR 16.2.2018 Spracúvanie osobných údajov. PYROSLOVÁKIA, s. r. o. 44 608 101  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2018021 16.2.2018 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 18 NP 16.2.2018 Doplnenie do nájmu TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva na VO 16.2.2018 Zabezpečenie, poradenstvo a realizácia verejného obstarávania na zákazku: Stredisko... VO SK, a.s. 45 647 291  6 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180054 (4218020239) 16.2.2018 Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov Projects, s. r. o 43954782  150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/maj/2018 15.2.2018 Zriadenie vecného bremena Peter Podolan    
Detail Objednávka vyšlá 2018019 15.2.2018 Oprava tlačiarne Canon 4580 dn
Lumasol s.r.o. 47605596  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180051 (20180128) 14.2.2018 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  432,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180050 (01/2018) 14.2.2018 Návrh, tlač a výroba plakety Júlia Gavačová 51088797  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42018 14.2.2018 seminár "Povinnosti samosprávy vyplývajúce z nového zák. o ochrane osobných údajov" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92018 14.2.2018 seminár "Aktuálna novela zák. o obecnom zriadení" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia-RVC 34006273  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62018 14.2.2018 seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15022018 14.2.2018 seminár "Novela zákona o sociálnych službách" PROEKO s.r.o. 35900831  136,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52018 14.2.2018 seminár "Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004 14.2.2018 Geodetické práce - zameranie stvaby na pozemku parc. č. 6402/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60180516 (0011001428) 13.2.2018 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180026 13.2.2018 oprava elektroinštalácie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  10,50 EUR