Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 217001807 27.11.2017 Darčekové kupóny CADHOC Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  1 865,54 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 46/maj/2017 27.11.2017 Zriadenie vecného bremena Ladislav Hudec a Katarína Hudecová    
Detail Zmluva Dodávateľská 53/maj/2017 27.11.2017 Dar nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 378/2 Anna Rodenáková    
Detail Faktúra došlá EF4517025663 24.11.2017 Kancelárske stoly pre ekonomické oddelenie Office Depot s.r.o.   992,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170465/20172480 24.11.2017 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  87,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170473/20171119 24.11.2017 Zhotovenie pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017212 24.11.2017 Jedálne kupóny na mesiac december 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 033,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017210 23.11.2017 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 211,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017211 23.11.2017 Radiátory na BD 537 - 1. nadzemné podlažie STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  2 750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 68/kult/2017 23.11.2017 Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo VKÚ Harmanec, s. r. o. 46747770  360,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170016 22.11.2017 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 49/maj2017 22.11.2017 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Klačko a manž.    
Detail Faktúra došlá 3017101314 21.11.2017 Elektrická energia za október SPP, a. s. 35815256  94,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017101308 21.11.2017 Elektrická energia za október SPP, a. s. 35815256  312,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700439 21.11.2017 Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  262,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317055678 21.11.2017 Denné centrum seniorov - internet za 12/2017 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017209 21.11.2017 Darčekové kupóny CADHOC Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  1 865,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017201 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017202 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  517,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017203 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  994,00 EUR