Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51180022 31.1.2018 Telefónne hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  285,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018013 31.1.2018 Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov Projects, s. r. o 43954782  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018012 30.1.2018 väzba materiálov MsZ Kníhviazačstvo Janišová Oľga 17660815  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118012944 30.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 629,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018011 29.1.2018 Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO3040c (nájom) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 BD 29.1.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 Pavlovičová Katarína   368,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180018 26.1.2018 Spotreba elektriny za r. 2017- garáže TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  152,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180017 26.1.2018 Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  2 076,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018010 26.1.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   839,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 1800014 25.1.2018 Úhrada elektriny za rok 2017 - sociálny šatník TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  26,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800008 25.1.2018 Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov 3N Trading, s.r.o. 36027308  281,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018009 25.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 629,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/maj/2018 24.1.2018 Kúpa nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 542/4 Ján Šimlovič a spol.   2,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/kult/2018 23.1.2018 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov 36123072  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018008 22.1.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041701458 22.1.2018 Finančný spravodajca SFSA17FSA000-doplatok vyúčtovania za rok 2017 Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  7,45 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/maj/2018 22.1.2018 Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2 a zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD   584,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 59180002/18015 22.1.2018 Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1spr2018 19.1.2018 Požiarna ochrana. PYROSLOVAKIA, s. r. o. 44 608 101  920,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180001 19.1.2018 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  140,00 EUR